Wartime Rescue of Jews by the Polish Catholic Clergy
The Testimony of Survivors

Ratowanie Żydów przez polskie duchowieństwo katolickie w czasie wojny
Świadectwa ocalonych

(kliknij tytuł lub okładkę aby przeczytać)


Informacje dla prasy

Zapowiedź wydania książki: Dam im imię na wieki (Iz 56,5). Polacy z okolic Treblinki ratujący Żydów, Oxford-Treblinka, 2011

Dokumenty do pobrania:

wordicon Notatka prasowa
wordicon Dłuższa charakterystyka

+

Notatka prasowa

Dam im imię na wieki (Iz 56,5). Polacy z okolic Treblinki ratujący Żydów

Prezentowana książka jest swoistą Encyklopedią Treblinki. Zawiera historię obozów oraz setki świadectw, zdjęć i wspomnień o 1000 Polakach ratujących Żydów głównie z 15 powiatów. Informacje dotyczą ponad 310 zamordowanych, głównie za pomoc Żydom (w tym 18 księży), ponad 335 Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata i ponad 450 osób, które z narażeniem życia niosły efektywną pomoc. Po każdym rozdziale jest podsumowanie w językach hebrajskim i angielskim. W książce jest zawartych ponad 1000 nazwisk Żydów i ponad 1000 nazwisk Polaków, które łatwo odnaleźć, dzięki indeksowi osobowemu na końcu publikacji.

Badania na tym terenie wykazały, że Instytut Yad Vashem w Jerozolimie odznaczył medalem „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata” najwięcej osób z byłego powiatu węgrowsko-sokołowskiego, na którego terytorium znajdowały się obozy w Treblince – w sumie 91 osoby (kolejnych 20 wniosków jest w trakcie rozpatrywania). Z tego samego powiatu zamordowano 44 osoby za pomoc Żydom, w tym 5 osób za podanie im chleba! Ponadto znaczna część z 20 000 więźniów Treblinki I pochodziła właśnie z okolic obozów, a wielu z nich tam zginęło.

Publikacja jest owocem kilkunastoletnich badań naukowych prowadzonych przez dra Edwarda Kopówkę, kierownika Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince oraz ks. mgra lic. Pawła Rytel-Andrianika, studenta biblistyki i judaistyki na Uniwersytecie w Oxfordzie. Książka poprzedzona jest wstępem ks. bpa Antoniego Dydycza, biskupa diecezji drohiczyńskiej, na terenie której znajdują się obozy w Treblince oraz wprowadzeniem prof. Antony’ego Polonski’ego, światowej sławy naukowca badającego Holokaust w Europie środkowej i wschodniej z perspektywy żydowskiej.

W zakończeniu książki autorzy napisali: „Ufamy, że niniejsza monografia Treblinki i okolic poszerzy wiedzę na temat badanego terenu, jak również przyczyni się do oddania hołdu Męczennikom i Bohaterom, którzy z narażeniem życia, niejednokrotnie płacąc najwyższą cenę, ratowali Żydów”. Bez zapoznania się z tą książką nie sposób profesjonalnie i autorytatywnie wypowiadać się nt. Holokaustu w Treblince oraz w centralnej i wschodniej Polsce.

Po powiększeniu można pobrać wersję o dużej rozdzielczości oraz przeczytać opis zdjęcia

023 025 072 089 109 153 158 159 165

Ks. bp Zbigniew Kiernikowski

pdficon list

Bella Pruzanski, Prezes Izraelskiego Stowarzyszenia Potomków Żydów Siedleckich

pdficon list

Bina Yebokowitz, córka ocalonej Sary (w książce na s. 500-505)

pdficon list po hebrajsku
pdficon list po angielsku

Yona Grinberg, przewodniczka grup izraelskich przyjeżdzających do Polski

pdficon list

Licznik